Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11845
Nhan đề: Xây dựng kế hoạch truyền thông cho chiến lược Marketing của công ty TNHH MTV Sao vàng Media: Khóa luận tốt nghiệp
Tác giả: Bùi, Dạ Thảo (SVTH)
Th.S Lê, Thị Quỳnh Chi (GVHD)
Từ khoá: Chiến lược Marketing
Kế hoạch truyền thông
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang,
Mô tả: File gửi kèm bản giấy
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11845
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DOAN_Quan hệ Công chúng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D8678_1. Da thao_trang bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa268.08 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8678_2. Da thao_Loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cảm ơn230.53 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8678_3. Da thao_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục483.44 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8678_4. Da thao_MMo dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Mở đầu600.34 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8678_5. Da thao_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG CỦA ĐỀ TÀI778.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8678_6. Da thao_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP1.32 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8678_7. Da thao_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO CÔNG TY TNHH MTV SAO VÀNG MEDIA1.35 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8678_8. Da thao_Ket luan.pdf
  Giới hạn truy cập
Kết luận461.32 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8678_9. Da thao_Tai lieu tham khaor.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo458.66 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8678_10. Da thao_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục1.88 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.