Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11751
Nhan đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực tại cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Mã ngành: 8340101
Tác giả: Lê, Đông Hải (HVTH);
TS. Phan, Quân Việt (GVHD)
Từ khoá: Nguồn nhân lực
Cung ứng lao động
Cục Hải quan
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang,
Mô tả: 71 tr. : File gửi kèm bản giấy
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11751
Bộ sưu tập: LV_Năm học 2018-2019_Quản trị Kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D8650_1. Le Dong Hai_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa111.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8650_2. Le Dong Hai_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục202.66 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8650_3. Le Dong Hai_Phan mo dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Mở đầu150.87 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8650_4. Le Dong Hai_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC242.28 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8650_5. Le Dong Hai_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH476.46 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8650_6. Le Dong Hai_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2023224.34 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8650_7. Le Dong Hai_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo145.01 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.