Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11747
Nhan đề: Xây dựng đội ngũ công chức tại cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh - thực trạng và giải pháp: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Mã ngành: 8340101
Tác giả: Phan, Mạnh Lân (HVTH);
TS. Phan, Quân Việt (GVHD)
Từ khoá: Công chức
Quản lý Nhà nước
Cục Hải quan
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang,
Mô tả: 72 tr. : File gửi kèm bản giấy
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11747
Bộ sưu tập: LV_Năm học 2018-2019_Quản trị Kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D8646_1. Phan Manh Lan_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa111.28 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8646_2. Phan Manh Lan_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục198.93 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8646_3. Phan Manh Lan_Mo dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Mở đầu152.59 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8646_4. Phan Manh Lan_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH265.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8646_5. Phan Manh Lan_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH376.26 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8646_6. Phan Manh Lan_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2025394.73 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8646_7. Phan Manh Lan_Ket luan.pdf
  Giới hạn truy cập
Kết luận107.18 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8646_8. Phan Manh Lan_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo142.36 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.