Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11643
Nhan đề: Dược lý - Lần 2 - HKII
Tác giả: Bùi, Thị Châu Phương
Từ khoá: Dược lý
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Y dược
Mô tả: 16 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11643
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_YD_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_DDH0011_K24XN_DUOC LY_L2_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Dược lý4.43 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.