Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11617
Nhan đề: Sổ sách kế toán - Lần 2 - HKII
Tác giả: Nguyễn, Thị Minh Hiệp
Từ khoá: Sổ sách kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Tài chính Kế toán
Mô tả: 14 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11617
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K23KT_SO SACH KE TOAN_L2_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Sổ sách kế toán5.03 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.