Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11590
Nhan đề: Tâm lý học phát triển 1 - Lần 2 - HKII
Tác giả: Trịnh, Văn Điềm
Từ khoá: Tâm lý học
Tâm lý học phát triển
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Xã hội và Nhân văn
Mô tả: 1 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11590
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Tâm lý học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24TL_TAM LY HOC PHAT TRIEN 1_L2_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Tâm lý học phát triển 1260 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.