Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11588
Nhan đề: Nghe tiếng Hàn 2 - Lần 2 - HKII
Tác giả: Đỗ, Hùng Mạnh
Từ khoá: Tiếng Hàn
Korean
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Xã hội và Nhân văn
Mô tả: 5 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11588
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Đông phương học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24DP5,6,7,8,_NGHE TIENG HAN 2_L2_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghe tiếng Hàn 2858.64 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.