Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11539
Nhan đề: Quản trị chất lượng - Lần 2 - HKII
Tác giả: Vũ, Xuân Tường
Từ khoá: Quản trị chất lượng
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Thương mại & Quản trị kinh doanh
Mô tả: 4 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11539
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Quản trị Kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_01CQ_QUAN TRI CHAT LUONG_L2_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Quản trị chất lượng984.69 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.