Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11537
Nhan đề: Đề thi tốt nghiệp số 1
Từ khoá: Thi tốt nghiệp
Quan hệ công chúng và truyền thông
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Quan hệ công chúng & Truyền thông
Mô tả: 2 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11537
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Quan hệ Công chúng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K21PR_DE THI TN SO 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Đề thi tốt nghiệp số 1486.64 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.