Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11536
Nhan đề: Xã hội học đại cương - Lần 2 - HKII
Tác giả: Cao, Thanh Tâm
Từ khoá: Xã hội học
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Quan hệ công chúng & Truyền thông
Mô tả: 18 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11536
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Quan hệ Công chúng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24PR_XA HOI HOC DAI CUONG_L2_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Xã hội học đại cương6.45 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.