Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11503
Nhan đề: Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang: Số 15
Tác giả: Trường Đại học Văn Lang
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Mô tả: Số 15- Tháng 5/2019
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11503
ISSN: 2525 - 2429
Bộ sưu tập: Năm 2019_TSVL_TCKHVL

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
TC116_TCVL_So 15_1_Muc luc.pdfMục lục217.87 kBAdobe PDFXem/Tải về
TC116_TCVL_So 15_2_Nguyễn Xuân Tế.pdfTừ một câu chuyện nhỏ...nghĩ về các thế hệ Văn Lang thắp sáng ngọn đuốc niềm tin426.4 kBAdobe PDFXem/Tải về
TC116_TCVL_So 15_3_Hoàng Chí Bảo.pdfGiáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế - Những luận đề về triết lý giáo dục đại học487.12 kBAdobe PDFXem/Tải về
TC116_TCVL_So 15_4_Huỳnh Quốc Thắng.pdfMục tiêu chất lượng - Hiệu quả đào tạo sau đại học giai đoạn hiện nay492.99 kBAdobe PDFXem/Tải về
TC116_TCVL_So 15_5_Ngô Minh Oanh.pdfThực trạng đảm bảo cơ hội học tập - Giáo dục cho học sinh nhập cư tại Tp Hồ Chí Minh và đề xuất các giải pháp529.06 kBAdobe PDFXem/Tải về
TC116_TCVL_So 15_6_Hà Thị Kim Sa.pdfNâng cao hiệu quả công tác tự đánh giá trường học trong thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục441.46 kBAdobe PDFXem/Tải về
TC116_TCVL_So 15_7_Lê Thị Tuyết Ba.pdfẢnh hưởng của Phật giáo đến việc giáo dục đạo đức cho sinh viên trong điều kiện hiện nay434.7 kBAdobe PDFXem/Tải về
TC116_TCVL_So 15_8_Lê Thị Thanh Tâm.pdfĐổi mới quản lý đại học Việt Nam trước tác động của Cách Mạng 4.0460.97 kBAdobe PDFXem/Tải về
TC116_TCVL_So 15_9_PhanHuyXu.pdfCần xây dựng văn hóa ứng xử để thu hút khách du lịch nước ngoài481.3 kBAdobe PDFXem/Tải về
TC116_TCVL_So 15_10_Đặng Ngọc Lệ-Huỳnh Công Tín.pdfGiá trị liên kết vần, thanh vận, từ ngữ thuần Việt, Hán Việt trong bài bản tài tử Nam Bộ477.56 kBAdobe PDFXem/Tải về
TC116_TCVL_So 15_11_Phạm Ngọc Doanh.pdfĐào tạo nghệ thuật thời kỳ Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư420.28 kBAdobe PDFXem/Tải về
TC116_TCVL_So 15_12_ChauMyAnh.pdfHiện đại, dân tộc và thiên nhiên - xu hướng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu du lịch438.53 kBAdobe PDFXem/Tải về
TC116_TCVL_So 15_13_NguyenThiNhuTuyet.pdfVai trò của các thành phần tham gia vào mô hình du lịch cộng đồng468.55 kBAdobe PDFXem/Tải về
TC116_TCVL_So 15_14_PhamThuThuy.pdfBảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013494.9 kBAdobe PDFXem/Tải về
TC116_TCVL_So 15_15_NguyenThiDung.pdfMột số vấn đề phát sinh từ kinh doanh nhà ở thương mại489.48 kBAdobe PDFXem/Tải về
TC116_TCVL_So 15_16_Le Van Gam.pdfMột số vấn đề lý luận chính trị về cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay452.67 kBAdobe PDFXem/Tải về
TC116_TCVL_So 15_17_TruongTheQuang.pdfĐặc điểm sinh học của các loài cá kinh tế tại hồ chứa Trị An, tỉnh Đồng Nai782.56 kBAdobe PDFXem/Tải về
TC116_TCVL_So 15_18_TranMinhTam.pdfNghiên cứu một số phương pháp bảo quản cam và nho tươi491.33 kBAdobe PDFXem/Tải về
TC116_TCVL_So 15_19_NguyenVanLoc.pdfKhái niệm ánh xạ trong cấu trúc - Hệ thống đại số tuyến tính vfa ứng dụng536.6 kBAdobe PDFXem/Tải về
TC116_TCVL_So 15_20_TongHungAnh.pdfPhân tích Krack trong mạng không dây598.18 kBAdobe PDFXem/Tải về
TC116_TCVL_So 15_21_ LeThiHongThuy.pdfTính bền vững của một ước lượng giải chập mật độ795.01 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.