Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11502
Nhan đề: Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang: Số 14
Tác giả: Nhiều tác giả
Từ khoá: Tạp chí Văn Lang
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Mô tả: Số 14-Tháng 3/2019
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11502
ISSN: 2525 - 2429
Bộ sưu tập: Tạp chí khoa học Đại học Văn Lang

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
TC115_TCVL_So 14_1_bia 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa tạp chí649.56 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC115_TCVL_So 14_2_bia2.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa tạp chí1.08 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC115_TCVL_So 14_3_bia 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa tạp chí3.63 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC115_TCVL_So 14_4_muc luc TA.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục tiếng Anh1.26 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC115_TCVL_So 14_5_muc luc TV.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục tiếng Việt1.25 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC115_TCVL_So 14_6_Nguyễn Xuân Tế.pdf
  Giới hạn truy cập
Ý chí quyết tâm và bản lĩnh chính trỊ của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước485.17 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC115_TCVL_So 14_7_Hồ Tấn Phong-BT-SPB.pdf
  Giới hạn truy cập
“Chính sách kinh tế mới” của Lê-nin một điển hình về đổi mới tư duy và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội Ở nước Nga đầu thế kỷ XX452.74 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC115_TCVL_So 14_8_Đinh Thị Hoàng Phương.pdf
  Giới hạn truy cập
Phát huy vai trò hoạt động của nữ đại biểu quốc hội và nhóm nữ đại biểu quốc hội Việt Nam hiện nay485.19 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC115_TCVL_So 14_9_Nguyễn Thị Mỹ Lộc.pdf
  Giới hạn truy cập
Quản lý giáo dục với tư cách là một chuyên ngành khoa học439.82 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC115_TCVL_So 14_10_Hà Thị Kim Sa.pdf
  Giới hạn truy cập
Hoạt động giáo dục trải nghiệm trong chương trình giáo dục phổ thông456.98 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC115_TCVL_So 14_11_Nguyễn Văn Lộc.pdf
  Giới hạn truy cập
Dạy học khám phá "Hệ phương trình tuyến tính tổng quát và ứng dụng giải các bài toán kinh tế"572.26 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC115_TCVL_So 14_12_Phan Thế HƯng.pdf
  Giới hạn truy cập
Tiếng Anh là ngoại ngữ, ngôn ngữ thứ hai hay là ngôn ngữ trung gian tại Việt Nam515.82 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC115_TCVL_So 14_13_Phạm Ngọc Duy.pdf
  Giới hạn truy cập
Giới thiệu phần mềm hỗ trợ sinh viên nâng cao kỹ năng Nghe - Nói tiếng Anh590.81 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC115_TCVL_So 14_14_Trần Thư Hà-BT-SPB.pdf
  Giới hạn truy cập
Dạy học hiện đại - Phương pháp phát triển giáo dục521.15 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC115_TCVL_So 14_15_Trương Thế Quang-BT.pdf
  Giới hạn truy cập
Tách chiết Protease từ ruột quả bí đao (Benincasa hispida Thunb)625.29 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC115_TCVL_So 14_16_Kiều Đỗ Minh Luân.pdf
  Giới hạn truy cập
Trách nhiệm xã hội của ngành thủy sản Việt Nam trong công tác bảo vệ môi trường489.75 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC115_TCVL_So 14_17_Nguyễn Thị Hồng Hà.pdf
  Giới hạn truy cập
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá căn hộ chung cư tại Thành phố Hồ Chí Minh704.38 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC115_TCVL_So 14_18_Phan Huy Xu.pdf
  Giới hạn truy cập
Du lịch cộng đồng ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế494.29 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC115_TCVL_So 14_19_Nguyễn Anh Lợi.pdf
  Giới hạn truy cập
Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái vườn Quốc gia Phú Quốc612.6 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC115_TCVL_So 14_20_Đinh Văn Trọng-Final.pdf
  Giới hạn truy cập
Võ cổ truyền Bình Định trong bối cảnh hội nhập quốc tế480.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC115_TCVL_So 14_21_Nguyễn Hoàng Thảo Phương-BT 1-edit-final.pdf
  Giới hạn truy cập
Vai trò của thước tầm trong kiến trúc cổ Việt Nam1.57 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC115_TCVL_So 14_22_Đặng Ngọc Lệ & Huỳnh Công Tín.pdf
  Giới hạn truy cập
Thành tố "Kẻ" và "Cái" trong hệ thống địa danh Bắc Trung Bộ và Nam bộ471.51 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC115_TCVL_So 14_23_Lê Rích Tô - Nguyễn Thị Hiền.pdf
  Giới hạn truy cập
Thực trạng công tác quản nhiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông tư thục tại TP. Hồ Chí Minh458.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC115_TCVL_So 14_24_TheleTC.pdf
  Giới hạn truy cập
Thể lệ viết và gửi bài cho Tạp chí Khoa học ĐH Văn Lang278.95 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.