Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11402
Nhan đề: Chinese 5 - Lần 2 - HKII
Tác giả: Khoa Ngoại ngữ
Từ khoá: Tiếng Trung Quốc
Chinese
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ
Mô tả: 2 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11402
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K22N_CHINESE 5_L2_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Chinese 5383.66 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.