Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11390
Nhan đề: Hình họa và vẽ kỹ thuật - Lần 2 - HKII
Tác giả: Hoàng, Thị Oanh
Từ khoá: Hình học
Toán học
Vẽ kỹ thuật
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường và Công nghệ Sinh học
Mô tả: 1 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11390
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24M_HINH HOA VA VE KY THUAT_L2_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Hình họa và vẽ kỹ thuật371.08 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.