Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11383
Nhan đề: Quản lý chất thải nguy hại - Lần 2 - HKII
Tác giả: Nguyễn, Thị Phương Loan
Từ khoá: Chất thải
Chất thải nguy hại
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường và Công nghệ Sinh học
Mô tả: 1 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11383
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K22M_QUAN LY CHAT THAI NGUY HAI_L2_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Quản lý chất thải nguy hại427.35 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.