Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11374
Nhan đề: Anh văn chuyên ngành HK5 - Lần 2 - HKII
Tác giả: Lê, Minh Trường
Từ khoá: Tiếng Anh
Tiếng Anh chuyên ngành
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường và Công nghệ Sinh học
Mô tả: 2 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11374
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K22M_ANH VAN CHUYEN NGANH HK5_L2_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Anh văn chuyên ngành HK5682.26 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.