Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11356
Nhan đề: Truyền nhiệt và tính toán thiết bị trao đổi nhiệt - Lần 2 - HKII
Tác giả: Võ, Thiện Mỹ
Từ khoá: Truyền nhiệt
Thiết bị trao đổi nhiệt
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Kỹ thuật
Mô tả: 1 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11356
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Kỹ thuật Nhiệt

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24NL_TRUYEN NHIET VA … TRAO DOI NHIET_L2_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Truyền nhiệt và tính toán thiết bị trao đổi nhiệt359.31 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.