Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11328
Nhan đề: Đại số tuyến tính - Lần 2 - HKII
Tác giả: Đinh, Tiến Liêm
Từ khoá: Đại số tuyến tính
Toán học
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Khoa học cơ bản
Mô tả: 1 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11328
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Khoa học Cơ bản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24T_DAI SO TUYEN TINH_L2_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Đại số tuyến tính264.41 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.