Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11323
Nhan đề: Toán cao cấp - Lần 2 - HKII
Tác giả: Trịnh, Quốc Thành
Từ khoá: Toán học
Toán cao cấp
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Khoa học cơ bản
Mô tả: 1 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11323
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Khoa học Cơ bản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24D_TOAN CAO CAP_L2_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Toán cao cấp189.26 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.