Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1112
Nhan đề: Thiết kế hệ thống thoát nước cho khu công nghiệp Hải Sơn - Long An công suất Q = 2.000 m3 / ngđ / : Thuyết minh đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Nguyễn Thị Phương, Loan
Bùi Văn, Thi
Võ Minh, Danh
Từ khoá: Cấp thoát nước
Khu công nghiệp
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1112
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_MT_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6557_1_Bui Van Thi_M137989_Loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn121.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6557_2_Bui Van Thi_M137989_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục256.9 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6557_3_Bui Van Thi_M137989_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Giới thiệu chung262.06 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6557_4_Bui Van Thi_M137989_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Tổng quan về khu công nghiệp Hải Sơn514.69 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6557_5_Bui Van Thi_M137989_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3 : Phân tích và lựa chọn phương án cho hệ thống thoát nước597.12 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6557_6_Bui Van Thi_M137989_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4 : Tính toán mạng lưới thoát nước cho khu công nghiệp Hải Sơn634.13 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6557_7_Bui Van Thi_M137989_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5 : Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải theo hai phương án1.1 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6557_8_Bui Van Thi_M137989_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Tính toán kinh tế490.36 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6557_9_Bui Van Thi_M137989_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7: Kết luận và kiến nghị259.94 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6557_10_Bui Van Thi_M137989_Danh sach bang.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh sách bảng hình276.23 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6557_11_Bui Van Thi_M137989_Trang bia phu.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa phụ140.61 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6557_12_Bui Van Thi_M137989_Bien ban giai trinh noi dung chinh sua.pdf
  Giới hạn truy cập
Bản giải trình nội dung chỉnh sửa162.6 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.