Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11088
Nhan đề: Moka Busstop: Portfolio
Tác giả: La, Ngọc Hân (SVTH);
Võ, Hữu Trung (GVHD)
Từ khoá: Homestay
Khu nghỉ dưỡng
Thiết kế nội thất
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang,
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11088
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DOAN_Thiết kế Nội thất

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA3979_D8446_1. LA NGOC HAN_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa154.69 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3979_D8446_2. LA NGOC HAN_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục92.95 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3979_D8446_3. LA NGOC HAN_Tac gia.pdf
  Giới hạn truy cập
Tác giả197.7 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3979_D8446_4. LA NGOC HAN_Do an chuyen nganh.pdf
  Giới hạn truy cập
Đồ án chuyên ngành6.56 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3979_D8446_5. LA NGOC HAN_Do an tot nghiep.pdf
  Giới hạn truy cập
Đồ án tốt nghiệp6.4 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.