Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11037
Nhan đề: Bộ sản phẩm dành cho nhà vệ sinh không gian hẹp: Portfolio
Tác giả: Ngô, Như Huỳnh (SVTH);
Nguyễn, Thị Uyên Uyên (GVHD)
Từ khoá: Thiết kế sản phẩm
Sản phẩm nhà vệ sinh
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang,
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11037
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DOAN_Thiết kế Công nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA3951_D8418_1.Nhu Huynh_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa3.83 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3951_D8418_2.Nhu Huynh_Gioi thieu y tuong.pdf
  Giới hạn truy cập
Giới thiệu ý tưởng3.28 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3951_D8418_3.Nhu Huynh_Gioi thieu san pham.pdf
  Giới hạn truy cập
Giới thiệu sản phẩm10.15 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.