Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11035
Nhan đề: Bộ quà tặng Kiếm Việt: Portfolio
Tác giả: Nguyễn, Đằng Giao (SVTH);
Trần, Ngọc Trí (GVHD)
Từ khoá: Thiết kế quà tặng
Thiết kế sản phẩm
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang,
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11035
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DOAN_Thiết kế Công nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA3950_D8417_1.Nguyen Dang Giao_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa156.23 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3950_D8417_2.Nguyen Dang Giao_Gioi thieu de tai.pdf
  Giới hạn truy cập
Giới thiệu đề tài90.76 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3950_D8417_3.Nguyen Dang Giao_Gioi thieu y tuong.pdf
  Giới hạn truy cập
Giới thiệu ý tưởng1.2 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.