Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11034
Nhan đề: Tủ quần áo dành cho gia đình: Portfolio
Tác giả: Diệu, Hiền (SVTH)
Từ khoá: Tủ quần áo
Gỗ cao su
Thiết kế sản phẩm
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang,
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11034
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DOAN_Thiết kế Công nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA3949_D8416_1.Dieu Hien_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa30.83 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3949_D8416_2.Dieu Hien_Gioi thieu de tai.pdf
  Giới hạn truy cập
Giới thiệu đề tài29.74 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3949_D8416_3.Dieu Hien_Gioi thieu y tuong.pdf
  Giới hạn truy cập
Giới thiệu ý tưởng60.17 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.