Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11033
Nhan đề: Bộ bàn ghế dành cho trẻ mẫu giáo (từ 3 đến 6 tuổi): Portfolio
Tác giả: Phạm, Nguyễn Thái Bảo (SVTH);
Giang, Văn Khiết (GVHD)
Từ khoá: Stripeel
Bàn ghế trẻ em
Plywood
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang,
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11033
ISSN: SA3948
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DOAN_Thiết kế Công nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA3948_D8415_1. Pham Nguyen Thai Bao_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa2.65 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3948_D8415_2. Pham Nguyen Thai Bao_Gioi thieu de tai.pdf
  Giới hạn truy cập
Giới thiệu đề tài37.32 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.