Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11025
Nhan đề: Bàn trang điểm thông minh: Portfolio
Tác giả: Phạm, Huy Long (SVTH)
Lê, Ngô Quỳnh Đan (GVHD)
Từ khoá: Thiết bị thông minh
Bàn thông minh
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11025
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DOAN_Thiết kế Công nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA3944_D8411_Pham Huy Long_1. Bia.jpg
  Giới hạn truy cập
Bìa2.53 MBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3944_D8411_Pham Huy Long_2. Trang giới thiệu.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang giới thiệu2.15 MBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3944_D8411_Pham Huy Long_3. Ý tưởng.jpg
  Giới hạn truy cập
Ý tưởng5.41 MBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3944_D8411_Pham Huy Long_4. Nghiên cứu.jpg
  Giới hạn truy cập
Nghiên cứu3.34 MBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3944_D8411_Pham Huy Long_5. Ban thong minh.jpg
  Giới hạn truy cập
Bàn thông minh2.45 MBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3944_D8411_Pham Huy Long_6. Phối cảnh.jpg
  Giới hạn truy cập
Phối cảnh3.36 MBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3944_D8411_Pham Huy Long_7. sketch.jpg
  Giới hạn truy cập
Sketch5.61 MBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3944_D8411_Pham Huy Long_8. Ban ve ky thuat.jpg
  Giới hạn truy cập
Bản vẽ kỹ thuật2.92 MBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3944_D8411_Pham Huy Long_9. chi tiết.jpg
  Giới hạn truy cập
Chi tiết sản phẩm8.48 MBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3944_D8411_Pham Huy Long_10. vật liệu ( gỗ ).jpg
  Giới hạn truy cập
Vật liệu_Gỗ7.73 MBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3944_D8411_Pham Huy Long_11. vật liệu ( SẮT ).jpg
  Giới hạn truy cập
Vật liệu_Sắt5.41 MBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.