Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10975
Nhan đề: Văn học, nhà văn và quá trình sáng tạo - Lần 1 - HKII
Tác giả: Nguyễn, Hoài Thanh
Từ khoá: Văn học
Nhà văn
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Xã hội và Nhân văn
Mô tả: 1 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10975
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Văn học (ứng dụng)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24VH1,2_VAN HOC NHA VAN VA QUA TRINH SANG TAO_L1_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Văn học, nhà văn và quá trình sáng tạo169.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.