Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10958
Nhan đề: Cơ sở văn hóa Việt Nam - Lần 1 - HKII (K23PR)
Tác giả: Lê, Thị Vân
Từ khoá: Cơ sở văn hóa Việt Nam
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Xã hội và Nhân văn
Mô tả: 1 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10958
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Quan hệ Công chúng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K23PR_CO SO VAN HOA VIET NAM_L1_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Cơ sở văn hóa Việt Nam209.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.