Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10957
Nhan đề: Ngữ pháp tiếng Nhật 4 - Lần 1 - HKII
Tác giả: Phạm, Duy Tài
Từ khoá: Tiếng Nhật
Ngữ pháp tiếng Nhật
Japanese
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Xã hội và Nhân văn
Mô tả: 4 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10957
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Đông phương học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K23DP1,2_NGU PHAP TIENG NHAT 4_L1_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Ngữ pháp tiếng Nhật 41.17 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.