Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10911
Nhan đề: READING 2 - Lần 1 - HKII
Tác giả: Lê, Thị Ngọc Diệp
Từ khoá: Reading
Kỹ năng đọc hiểu
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ
Mô tả: 14 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10911
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24N_READING 2_L1_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
READING 24.43 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.