Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10675
Nhan đề: Hóa hữu cơ - Lần 2 - HKII
Từ khoá: Hóa học
Hóa hữu cơ
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Y Dược
Mô tả: 1 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10675
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_YD_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_HOA HUU CO_K24Y-D_L2_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Hóa hữu cơ390.79 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.