Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10672
Nhan đề: Sinh học phân tử - Lần 1 - HKII
Tác giả: Trần, Thị Minh
Từ khoá: Sinh học
Sinh học phân tử
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Y Dược
Mô tả: 1 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10672
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DA_Điều dưỡng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_SINH HOC PHAN TU_L1-HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Sinh học phân tử229.73 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.