Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10671
Nhan đề: Hóa hữu cơ 1 - Lần 1 - HKII
Tác giả: Nguyễn, Huỳnh Mai Hạnh
Từ khoá: Hóa học
Hóa hữu cơ
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Y Dược
Mô tả: 2 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10671
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_YD_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_HOA HUU CO 1_K24Y-D_L1-HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Hóa hữu cơ 1357.5 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.