Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10668
Nhan đề: Dược lý - Dược lâm sàng - Đề 1,2 - Lần 1 - HKII
Tác giả: Huỳnh, Nguyễn Thùy Trang
Từ khoá: Dược lý
Dược lâm sàng
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Y Dược
Mô tả: 2 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10668
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_YD_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_DUOC LY-DUOC LAM SANG_DE 1,2_K24_L1-HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Dược lý - Dược lâm sàng734.47 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.