Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1066
Nhan đề: BSC KPI framework : Capstone project
Nhan đề khác: BSC - KPI.
Tác giả: Nguyễn Đắc Quỳnh Mi (GVHD)
Nguyễn Bùi Bảo, Duy
Lê Thị Diễm, Ca
Lưu Cao, Sang
Vũ Hoàng Minh, Tuấn
Lê Hà, Trang
Từ khoá: Software
Computer programming
Management
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Customer: Nguyễn Hải Hùng - 3PS
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1066
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DOAN_Kỹ thuật Phần mềm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
FDIs_CapstoneProjet_-FinalPresentation-version1.1.pptx
  Giới hạn truy cập
Bài trình bày1.28 MBMicrosoft Powerpoint XMLXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.