Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1064
Nhan đề: Auto Chatbot : Capstone project
Nhan đề khác: Chat Bot system.
Tác giả: Phạm Ngọc, Duy
Mai Bá, Lộc
Nguyễn Công, Sang
Nguyễn Cao, Lâm
Lâm Tấn, Toàn
Lâm Quốc, Thái
Từ khoá: Software
Computer programming
Management
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Customer: Lưu Thanh Trà , Cát Tiên Sa
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1064
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DOAN_Kỹ thuật Phần mềm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
CAP_BTB_Presentation.pptx
  Giới hạn truy cập
Bài trình bày5.99 MBMicrosoft Powerpoint XMLXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.