Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10612
Nhan đề: Cơ sở văn hóa Việt nam - Lần 2 - HKII
Tác giả: Lê, Thị Vân
Từ khoá: Văn hóa
Việt nam
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Xã hội Nhân văn
Mô tả: 2 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10612
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DA_Văn học (ứng dụng)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_CO SO VAN HOA VIET NAM_L2_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Cơ sở văn hóa Việt nam700.25 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.