Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10552
Nhan đề: Thị trường chứng khoán - Lần 1 - HKII
Tác giả: Lương, Minh Lan
Từ khoá: Tài chính
Thị trường chứng khoán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Thương mại & Quản trị Kinh doanh
Mô tả: 2 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10552
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_TQ_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_THI TRUONG CHUNG KHOAN_K22Q_L1_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Thị trường chứng khoán533.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.