Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10551
Nhan đề: Tài chính doanh nghiệp - Lần 1 - HKII
Từ khoá: Tài chính
Doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Thương mại & Quản trị Kinh doanh
Mô tả: 1 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10551
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_TQ_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_TAI CHINH DOANH NGHIEP_K22C_L1_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài chính doanh nghiệp410.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.