Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10548
Nhan đề: Quản trị quan hệ khách hàng - Lần 1 - HKII
Từ khoá: Quản trị
Khách hàng
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Thương mại & Quản trị Kinh doanh
Mô tả: 1 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10548
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_TQ_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_QUAN TRI QUAN HE KHACH HANG_K22Q ISM_L1_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Quản trị quan hệ khách hàng245.97 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.