Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1052
Nhan đề: Tác động của đòn bẫy tài chính, quy mô đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp ngành công nghiệp tại Việt Nam : Khóa luận tốt nghiệp
Tác giả: Phạm Thị Hồng, Vân
Nguyễn Thị Minh, Nghi
Từ khoá: Tài chính
Đòn bẫy tài chính
Khả năng sinh lời
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1052
Bộ sưu tập: Tài chính Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6547_1_Nguyen Thi Minh Nghi_F143263_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa389.22 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6547_2_Nguyen Thi Minh Nghi_F143263_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục354.06 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6547_3_Nguyen Thi Minh Nghi_F143263_Gioi thieu.pdf
  Giới hạn truy cập
Giới thiệu404.1 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6547_4_Nguyen Thi Minh Nghi_F143263_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu630.59 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6547_5_Nguyen Thi Minh Nghi_F143263_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu308.36 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6547_6_Nguyen Thi Minh Nghi_F143263_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu411.87 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6547_7_Nguyen Thi Minh Nghi_F143263_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết quả nghiên cứu và bàn luận372.6 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6547_8_Nguyen Thi Minh Nghi_F143263_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Đề xuất và kiến nghị355.78 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.