Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1048
Nhan đề: Nhà máy chế biến Nấm sạch (khu công nghiệp Bình Minh Vĩnh Long) : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Nguyễn Hữu, Trí
Nguyễn Thanh, Nghị
Từ khoá: Cấu tạo kiến trúc
Kiến trúc cảnh quan
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1048
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DOAN_Kiến trúc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6403_1_Nguyen Thanh Nghi_A135976_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục156.81 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6403_2_Nguyen Thanh Nghi_A135976_Phan 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Tổng quan về đề tài1.2 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6403_3_Nguyen Thanh Nghi_A135976_Phan 2-muc 1-2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Hiểu biết về đề tài - Mục 1-21.69 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6403_4_Nguyen Thanh Nghi_A135976_Phan 2-muc 3-4.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Hiểu biết về đề tài - Mục 3-41.06 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6403_5_Nguyen Thanh Nghi_A135976_Phan 2-muc 5-6.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Hiểu biết về đề tài - Mục 5-63.88 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.