Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1036
Nhan đề: Khách sạn Phan Thiết : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Mai Lê Ngọc, Hà
Nguyễn Trường, Quynh
Từ khoá: Kiến trúc cảnh quan
Khách sạn
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1036
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DOAN_Kiến trúc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6391_1_Nguyen Truong Quynh_A132399_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa191.91 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6391_2_Nguyen Truong Quynh_A132399_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục607.68 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6391_3_Nguyen Truong Quynh_A132399_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Phần mở đầu1.59 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6391_4_Nguyen Truong Quynh_A132399_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Nội dung3.85 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6391_5_Nguyen Truong Quynh_A132399_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Nội dung3.97 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.