Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10187
Nhan đề: Thống kê doanh nghiệp : Số 2 - Lần 2 - HKII
Từ khoá: Doanh nghiệp
Thống kê
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Tài chính Kế toán
Mô tả: 1 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10187
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_FA_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_THONG KE DOANH NGHIEP SO 2_L2_HKII.pdfThống kê doanh nghiệp : Số 2278.2 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.