Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10186
Nhan đề: Thị trường tài chính và Các định chế tài chính : Đề 24TC01 - Lần 2 - HKII
Tác giả: Phạm, Thị Hà An
Từ khoá: Tài chính
Thị trường tài chính
Định chế tài chính
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Tài chính Kế toán
Mô tả: 18 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10186
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_FA_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_THI TRUONG TAI CHINH & CAC DINH CHE TAI CHINH DE 1,2_K24TC_L2_HKII.pdfThị trường tài chính và Các định chế tài chính : Đề 24TC013.96 MBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.