Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10137
Nhan đề: Pháp luật kinh doanh bất động sản (nhóm 1) - Lần 2 - HKII
Tác giả: Vũ, Thị Bích Hải
Từ khoá: Kinh doanh
Bất động sản
Pháp luật
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Luật
Mô tả: 4 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10137
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DA_Luật Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_PHAP LUAT KINH DOANH BAT DONG SAN_NHOM 1_L2_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Pháp luật kinh doanh bất động sản (nhóm 1)921.9 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.