Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10132
Nhan đề: Luật hành chính Việt nam - Lần 2 - HKII
Tác giả: Nguyễn, Thị Nhàn
Từ khoá: Luật hành chính
Việt nam
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Luật
Mô tả: 3 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10132
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_LK_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_LUAT HANH CHINH VBIET NAM_L2_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Luật hành chính Việt nam334.68 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.