Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10129
Nhan đề: Lịch sử nhà nước và pháp luật (lớp 3, 4) - Lần 2 - HKII
Tác giả: Lê, Thị Thu Thảo
Từ khoá: Pháp luật
Nhà nước và pháp luật
Lịch sử
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Luật
Mô tả: 1 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10129
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_LK_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_LICH SU NHA NUOC VA PHAP LUAT_LOP 3,4_L2_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Lịch sử nhà nước và pháp luật (lớp 3, 4)305.26 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.