Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10127
Nhan đề: Tâm lý học đại cương - Lần 1 - HKII
Tác giả: Huỳnh, Cát Dung
Từ khoá: Tâm lý học
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Luật
Mô tả: 2 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10127
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_LK_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_TAM LY HOC DAI CUONG_K24 1,2,3,4_L1-HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Tâm lý học đại cương564.42 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.