Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10110
Nhan đề: Công trình thu nước và trạm bơm CNT - Đề 2- Lần 2 - HKII
Tác giả: Lê, Minh Trường
Từ khoá: Nước
Trạm bơm
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường & Công nghệ Sinh học
Mô tả: 6 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10110
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_MS_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_CONG TRINH THU NUOC VA TRAM BOM CTN_DE 2_L2_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Công trình thu nước và trạm bơm CNT1.32 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.